Protecţia datelor cu caracter personal
Banca Comercială Feroviara este operator de date cu caracter personal, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 14746.
Prelucrarea de date cu caracter personal se face cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea tehnică a datelor.