Trade

Produsele de trade:

  • Scrisori de garantie emise/primite
  • Acreditive import/export
  • Incasso import/export
  • Ordine de plata conditionate emise/primite
  • Ordine de plata documentare